Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym. - św. Augustyn
13
kwiecień
2014
| Kategoria:

"<<Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.>> Rzekł do Niego Piłat: <<Cóż to jest prawda?>>"
  Jan 18, 37-38

 

 

 

 

6
luty
2014
| Kategoria:

  

 WSZECHMOGĄCY BOŻE

  
Szczytem mojej chrześcijańskiej wiary

   i żródłem mojej mocy jest Eucharystia.

  Zawierzam Tobie, Panie Boże, troskę

  o jej głębsze rozumienie i przeżywanie

14
październik
2011


1 maja 2011 roku Ojciec Święty Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym przez papieża Benedykta XVI. Często można usłyszeć opinię, że Polacy kochali swego rodaka zasiadającego na tronie Piotrowym, ale go nie słuchali. Dlatego pragniemy przypomnieć fragmenty homilii – jakże aktualnej! – wygłoszonej przez Jana Pawła II w czasie Mszy św. odprawionej w Skoczowie 22 maja 1995 roku.

Świadectwo męczenników

 Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii: Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. (…) Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: »Sługa nie jest większy od swego pana« (J 15, 20). (…)

Świadectwo męczenników jest dla nas zawsze jakimś wyzwaniem – ono prowokuje, zmusza do zastanowienia. Ktoś, kto woli raczej oddać życie, niż sprzeniewierzyć się głosowi własnego sumienia, może budzić podziw albo nienawiść, ale z pewnością nie można wobec takiego człowieka przejść obojętnie. Męczennicy mają nam więc wiele do powiedzenia. Jednak przede wszystkim oni pytają nas o stan naszych sumień – pytają o naszą wierność własnemu sumieniu.